אסף דוק - אולי תשמיד את הטלפון?
צדיקים בישראל

אנשים טובים שמקומם בגן עדן

לירן ספאחי – קצרין

לירן ספאחי – קצרין , לירן ספאחי נתפס מתכתב מ2 ניידים שונים ותמיד טען שפרצו לו לואטסאפ, סיפור מדהים  שאוהבים להמציא מפעם לפעם האדם בלעה את לירון ואף אחד לא יודע איפה הוא היום לירן ספאחי התכתב עם ילדה בת 13 ממספר טלפון 050-2166747 והוגשה כנגדו תלונה בתשטרה בתיק 32165/2014 בתאריך 1/20/2014 https://youtu.be/js7mlkWAKBA
לירן ספאחי - קצרין

לירן ספאחי – קצרין

לירן ספאחי - קצרין

, לירן ספאחי נתפס מתכתב מ2 ניידים שונים ותמיד טען שפרצו לו לואטסאפ, סיפור מדהים  שאוהבים להמציא מפעם לפעם

האדם בלעה את לירון ואף אחד לא יודע איפה הוא היום

לירן ספאחי התכתב עם ילדה בת 13 ממספר טלפון 050-2166747 והוגשה כנגדו תלונה בתשטרה בתיק 32165/2014 בתאריך 1/20/2014

Scroll to Top