אסף דוק - אולי תשמיד את הטלפון?
צדיקים בישראל

אנשים טובים שמקומם בגן עדן

אורי שבתאי – חיפה

אורי שבתאי – מקרית מוצקין  אורי שבתאי איש תקשורת לשעבר שעולמו חרב לאחר שנתפס על חם
אורי שבתאי מחיפה תבע והפסיד לאחר שבאלפגוש קטין

אורי שבתאי – חיפה

אורי שבתאי - מקרית מוצקין

 אורי שבתאי איש תקשורת לשעבר שעולמו חרב לאחר שנתפס על חם

Scroll to Top