אסף דוק - אולי תשמיד את הטלפון?
צדיקים בישראל

אנשים טובים שמקומם בגן עדן

גולן וישיניה – פתח תקווה

גולן וישיניה – פתח תקווה כנגד גולן וישיניה מפת תקווה הוגשה תלונה על ניסיון לשדל קטין, גולן הגיע לאסוף את הילד מפתח תקווה אך כאשר הבחין בניידת סמויה הוא ברח לא לפני שתועד עוזב את המקום ברכבו, בחקירה הוא שמר על זכות השתיקה. .ההתכתבות של גולם עם הילד יפורסם פה וכן העדות שמסר במשטרה
גולן וישניה מפתח תקווה שמר על זכות השתיקה

גולן וישיניה – פתח תקווה

כנגד גולן וישיניה מפת תקווה הוגשה תלונה על ניסיון לשדל קטין, גולן הגיע לאסוף את הילד מפתח תקווה אך כאשר הבחין בניידת סמויה הוא ברח לא לפני שתועד עוזב את המקום ברכבו, בחקירה הוא שמר על זכות השתיקה.

.ההתכתבות של גולם עם הילד יפורסם פה וכן העדות שמסר במשטרה

Scroll to Top