אסף דוק - אולי תשמיד את הטלפון?
צדיקים בישראל

אנשים טובים שמקומם בגן עדן

גיל ראובני – תל אביב חיפה

גיל ראובני – תל אביב חיפה גיל ראובני נעצר שבא לפגוש ילדה  הוא הציעה לשלם לילדה כסף תמורת יחסי מין. ההתכבתות וסרטו המעצר יהיהו זמינים כאן בעוד מספר ימים ההתכתבות אבי דוביצקי מתכתב עם גיל ראובני
גיל ראובני מחיפה נעצר שבא לפגוש קטינה

גיל ראובני – תל אביב חיפה

גיל ראובני - תל אביב חיפה

גיל ראובני נעצר שבא לפגוש ילדה  הוא הציעה לשלם לילדה כסף תמורת יחסי מין. ההתכבתות וסרטו המעצר יהיהו זמינים כאן בעוד מספר ימים

ההתכתבות

אבי דוביצקי מתכתב עם גיל ראובני
אבי דוביצקי מתכתב עם גיל ראובני

Scroll to Top