אסף דוק - אולי תשמיד את הטלפון?
צדיקים בישראל

אנשים טובים שמקומם בגן עדן

אופיר סמימי – ירושלים

אופיר סמימי – ירושלים אופיר סמימי – ירושלים שינה את חזותו לאחר שנתפס בפתח ביתו של קטין שהכיר ברשת הסרטון מעצר ועוד יפורסמו פה בהמשך
אופיר סמימי - ירושלים שינה את חזותו לאחר שנתפס

אופיר סמימי – ירושלים

אופיר סמימי – ירושלים שינה את חזותו לאחר שנתפס בפתח ביתו של קטין שהכיר ברשת הסרטון מעצר ועוד יפורסמו פה בהמשך

Scroll to Top