אסף דוק - אולי תשמיד את הטלפון?
צדיקים בישראל

אנשים טובים שמקומם בגן עדן

יונתן אבנר – נתניה

יונתן אבנרי בן 37 דיבר עם ילד בן 14 וחשף את עצמו בפניו, זה לא יהיה טעם טוב להעלות את התמונה של האיבר שלו לרשת יונתן אבנרי – נתניה כאן יהיה ההתכתבות שלו עם ילד
יונתן אבנרי מנתניה והשיחה האסורה

יונתן אבנר – נתניה

יונתן אבנרי בן 37 דיבר עם ילד בן 14 וחשף את עצמו בפניו, זה לא יהיה טעם טוב להעלות את התמונה של האיבר שלו לרשת

יונתן אבנרי - נתניה

כאן יהיה ההתכתבות שלו עם ילד

Scroll to Top