אסף דוק - אולי תשמיד את הטלפון?
צדיקים בישראל

אנשים טובים שמקומם בגן עדן

יעקב אוזטובי מורה מתל אביב

יעקב אוזטובי – תל אביב סיפור פנטסטי שלל תירוצים ומורה שמצא לנכון לחשוף את עצמו פני ילדה ברשת. עדין מלמד ילדים והפעם בביח שניידר בפתח תקווה סבלנות נראה לכם הכל 
יעקב אוזטובי מורה

יעקב אוזטובי מורה מתל אביב

סיפור פנטסטי שלל תירוצים ומורה שמצא לנכון לחשוף את עצמו פני ילדה ברשת. עדין מלמד ילדים והפעם בביח שניידר בפתח תקווה סבלנות נראה לכם הכל 

Scroll to Top