אסף דוק - אולי תשמיד את הטלפון?
צדיקים בישראל

אנשים טובים שמקומם בגן עדן

שלום שי שילוח- פתח תקווה

שלום שי שלוח – פתח תקווה שלום שי שלוח – פתח תקווה  נעצר שבא לפגוש ילד שהכיר ברשת שניה לפני שהשוטרת עצרה אותו הוא זרק את הטלפון לשיחים צפו בסרטוני המעצר 
שלום שי שלוח - פתח תקווה שנעצר

שלום שי שילוח- פתח תקווה

שלום שי שלוח – פתח תקווה  נעצר שבא לפגוש ילד שהכיר ברשת שניה לפני שהשוטרת עצרה אותו הוא זרק את הטלפון לשיחים צפו בסרטוני המעצר 

Scroll to Top